بازسازی گوش

As a way to relish your dubai escort services holidays to Dubai, the ideal thing is to start looking for a Dubai escort service to shield you from most of the frustrations that includes seeing the city in an set of good close friends or loved ones. The companies provided by these high-end superstar course escorts in Dubai are unmatched by anybody. Each of the women aren’t just beautiful and appealing, nevertheless they will have been provided with most of the current security and maintenance which can be required within their excursions in Dubai. Spanish escort porn particular escort Praha is also accessible the city, if you ask for it.

بازسازی گوش

آموزش مراقبت از خود بعد از بازسازی و ترمیم گوش
مراقبت قبل از عمل:

ناشتا باشید حداقل ۸ ساعت قبل از عمل از مصرف هرگونه مواد غذائی خودداری نمائید . ( حتی آب ) شام سبک میل نمائید .

حمام کرده ، محل عمل را عاری از مو نمائید ( با نظر پرستار )

قبل از عمل دندان مصنوعی ، لوازم زینتی ، انگشتر را خارج نمائید .

ناخن هایتان را کوتاه نمائید لاک نداشته باشید .

مصرف سیگار ۱۰ روز قبل و بعد از عمل جراحی مطلقا ممنوع .

در صورتیکه آسپرین یا داروهای رقیق کننده خون مصرف می کنید قبل از عمل به اطلاع پزشک برسانید ( ۱۰ روز قبل از عمل با نظر پزشک قطع نمائید . )

مصرف داروها را به اطلاع پزشک و پرستار برسانید .

سابقه هر گونه بیماری یا جراحی قبلی را با پزشک معالج مطرح کنید .

بیمارانیکه داروهای ضد فشارخون ، ضد آسم ، ضد تشنج ، ضد نارسائی قلبی مصرف می کنند باید داروها را همان گونه که پزشک معالج دستور داده مصرف نمایند و این داروها را با نظر پزشک ( حداقل دو ساعت قبل از عمل ) با کمی آب خالص ( یک قاشق ) میل نمائید .

در صورت دستور پزشک موارد زیر قبل از عمل انجام گردد .
*  آزمایشات خون و ادرار
*  فتوگرافی
*  انجام مشاوره ها ( بیهوشی ، اطفال ، داخلی و … )
*  رادیو گرافی
*  تهیه وسایل مورد نیاز

تامین اعتبار دفترچه بیمه

در صورت نیاز تکمیل معرفی نامه

تکمیل فرم رضایت عمل

به همراه داشتن ودیعه

بیمارستان هیچ گونه تعهدی در قبال اشیاء گران قیمت و اموال بیمار ندارد . ( مثل موبایل ، ساعت ، پول و… )

مراقبت های بعد عمل:

از خوابیدن و واردآوردن فشار به گوش عمل شده خودداری کنید .

در صورت بروز تغییر رنگ و خونریزی و تورم ، تب و عفونت در گوش به پزشک مراجعه نمائید .

از بستن هدبند و استفاده از کلاه های تنگ خودداری نمائید .

جهت ترمیم سریعتر زخم رژیم پرکالری و مغذی ( پرپروتئین ) میوه تازه ، مایعات مصرف نمائید .

با نظر پزشک استحمام نمائید . توجه کنید بسیار کوتاه باشد و از کشیدن کیسه و لیف خودداری کنید .

کشیدن سیگار مطلقا ممنوع است .