مراقبت از سالمند : 20 نکته آموزشی مراقبت از سالمندان (+ هزینه مراقب سالمند 1402)

مراقبت از سالمند در صف گرفتن مجوز به عنوان یک رشته دانشگاهی جدید است. با توجه به افزایش جمعیت سالخوردگان در کشور مراقبت از سالمندان در منزل نیاز جدید جامعه می‌باشد. نگهداری از سالمند یکی از مشغولیت‌های ذهنی افرادی می‌باشد که والدین سالخورده دارند. سالمندان نیاز‌های خاص خود را دارند که شامل: عاطفی، معیشتی و … می‌باشد. تمایل سالمندان و فرزندانشان فراهم کردن نیازهای آنان در منزل است. مراقبت سالمندان یک شغل نیست بلکه عشق است. به همین دلیل در این مقاله از سایت مرکز خدمات پرستاری پارسیان مهرپرور قصد داریم مهمترین نکات نگهداری سالمند در منزل را به شما ارائه دهیم. این راهنما قابل استفاده خانواده‌ها و مراقب سالمند در منزل می‌باشد. مراقبت از سالمند به چه معناست؟ مراقبت از سالمند یک خدمت دائمی می‌باشد. این خدمت شامل خدمات تخصصی که توسط پرستار ارائه می‌شود نمی‌باشد. مراقب سالمند می‌تواند گرفتن فشار خون و گرفتن قند خون و … را نیز انجام دهد. مراقبت از سالمند کمی دشوارتر از نگهداری سالمند در منزل می‌باشد، مراقبت از سالمندان نیاز به تجربه و توانایی‌های بیشتری دارد. مراقبت از افراد سالمند گاهی از عهده.. ... ادامه مطلب