شکستگی لگن در سالمندان ( ۷ دلیل ) : درمان، عوارض و خطرات شکستن لگن در سالمند

شکستگی لگن در سالمندان و مراقبت از آن ها مراقبت، پس از شکستگی لگن در سالمندان یکی از مهمترین کارها برای سالمندان می باشد. بیشتر شکستگی های لگن در افراد بزرگتر از ۶۵ سال رخ می دهد. در ضمن خطرات شکستگی لگن بعد از سن ۸۰ سالگی بیشتر نیز می گردد. در این مقاله به توضیح علل شکستگی لگن، عوارض بعد از شکستگی لگن و پرستاری و مراقبت از سالمند بعد از شکستگی لگن، خدمات پرستاری و خدمات فیزیوتراپی مورد نیاز سالمند می پردازیم. مصرف داروهای مختلف، بینایی ضعیف و عدم حفظ تعادل بدن باعث می شوند افراد مسن بیشتر زمین بخورند و بیشتر دچار شکستگی استخوان لگن گردند. در این مطلب به موارد زیر می پردازیم: علل شکستگی لگن عوامل خط شکستگی لگن علائم شکستگی لگن عوارض شکستگی لگن تشخیص شکستگی لگن درمان شکستگی لگن پیشگیری از شکستگی لگن علل شکستگی لگن شکستگی لگن در جوانان و در کودکان نیز علاوه بر سالمندان اتفاق می افتد. اما علل متعدد زیر را می توان برای این موضوع نام برد: افتادن از بلندی ضعیف بودن استخوان شکستگی لگن در تصادف رانندگی در افراد دارای استخوان های ضعیف، شکستگی لگن در اثر ایستادن بر روی یک پا و یا چرخیدن پا رخ .. ... ادامه مطلب