پیرگوشی در سالمندان (presbycusis) : علل پیرگوشی و درمان پیرگوشی در طب سنتی

پیرگوشی در سالمندان امری است که به همه گیری آن باور داریم. بسیاری از ما زمانی که با سالمندان روبرو میشویم، ناآگاهانه بلند صحبت می‌کنیم. در ذهن ما نقش بسته که سالمندان توان شنوایی ضعیفی دارند. این مسئله واقعیت دارد زیرا سالمندان دچار پدیده ای به نام پیر گوشی می‌شوند. شدت این عارضه همه سالمندان یکسان نیست و همه سالمندان به اصطلاح گوششان سنگین نیست. کم شنوایی مرتبط با افزایش سن (یا پیری کوزیس) به کاهش تدریجی شنوایی در هر دو گوش گفته میشود. این یک مشکل رایج مرتبط با پیری است. از هر 3 بزرگسال بالای 65 سال، یک نفر کم شنوایی دارد. بهتر است نشانه های پیرگوشی سالمندان را بشناسیم تا باعث آزردگی آنان نشویم. پیرگوشی یعنی چه؟ پیرگوشی به انگلیسی (presbycusis) یا کم شنوایی در سالمندان همان افت شنوایی مرتبط با سن است. این عارضه از دست دادن تدریجی شنوایی در هر دو گوش است. عارضه پیرگوشی یک مشکل رایج مربوط به پیری میباشد. پیرگوشی افت تدریجی و پیشرونده‌ی کم شنوایی حسی-عصبی است. این عارضه هر دو گوش را به یک میزان درگیر می‌کند. شروع پیرگوشی در سالمندان معمولا از سن ۵۰ سالگی است. در افراد مبتلا به پیرگوشی ص.. ... ادامه مطلب