مراقبت از بیمار سرطانی : نشانه های مرگ بیمار سرطانی +7 نکته نگهداری بیمار سرطانی

مراقبت از بیمار سرطانی در منزل مراقبت از بیمار سرطانی به معنی کمک به تقویت بنیه جسمی، روحی و معنوی بیمار است. می‌خواهیم بیمار سرطانی حتی از یک روز زندگی خود لذت ببرد. اگر قصد دارید مراقب خوبی برای بیمار باشید به او ترحم نکنید. بهتر است قبل از مراقبت از بیمار به خودتان کمک کنید. توان جسمی، روحی و معنوی مراقب بیمار در این شرایط اهمیت می‌یابد. مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان در واپسین روزهای حیاتش بر روی رشد شخصیتی پرستار هم تأثیر مثبت دارد. اگر خانواده و نزدیکان بیمار از وی در واپسین روزهای زندگی اش مراقبت کنند، احساس ناراحتی آنان بعد از فوت بیمار کمتر خواهد بود. در این مقاله از سایت مرکز مهرپرور به بررسی ۷ نکته مهم نگهداری از بیماران سرطانی و پرستار مناسب این بیماران می‌پردازیم. در ادامه به موارد زیر می‌پردازیم : تفاوت مراقبت از بیمار سرطانی در منزل و در آسایشگاه ویژگی های آسایشگاه مناسب برای بیمار سرطانی مراقبت فیزیکی از بیمار سرطانی مراقبت عاطفی از بیمار سرطانی برنامه ریزی صحیح برای بیمار سرطانی پرستار مناسب بیمار سرطانی نکاتی درباره بیمار مبتلا به سرطان پیشرفته تفاوت مراقبت از بیم.. ... ادامه مطلب